NOTA LEGAL

COLLDEJUI, S.L. està decidida i fermament compromesa amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants. COLLDEJUI, S.L. es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d’acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l’usuari/visitant empleni.
No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactarem amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzarem les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per COLLDEJUI, S.L.de Sant Sadurni d'Anoia, C/ Industria, 38 - 40, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, España, N.I.F. B-58799412

Protegirem sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels nostres clients i usuaris